[News] Doktor Jan Drecki uhonorowany – zapraszamy na uroczystość 14 lutego

W poniedziałek 14 lutego o godz. 10:00 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, w asyście Wojsk Obrony Terytorialnej, dokona uroczystości oznakowania grobu Doktora Jana Dreckiego – emblematem Żołnierza Armii Krajowej.

W uroczystości także wezmą udział nasze władze samorządowe – Urząd Miejski Gniewkowo, społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Doktora Jana Dreckiego w Gniewkowie oraz my, przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

Oznakowanie emblematem będzie miało miejsce na cmentarzu w Gniewkowie.

To MGOKSiR w ubiegłym roku złożył wniosek na ręce wojewody, celem uczczenia osoby Jana Dreckiego jako żołnierza AK, dołączając obszerne uzasadnienie, sporządzone na podstawie zgromadzonych materiałów z archiwów wojskowych.

Zapraszamy do udziału w uroczystości uhonorowania Doktora Jana Dreckiego – wszystkich Mieszkańców Gniewkowa i okolic.

Tekst: MGOKSiR

Podobne wpisy: