KONTAKT

GAZETA GNIEWKORAMA

E-Mail

gniewkorama@kisgniewkowo.pl

tELEFON

784 097 190

LOKALIZACJA

Dworcowa 5

88-140 Gniewkowo

REDAKTOR NACZELNA

Olga Kłos

WYDAWCA

Miejsko-Gminny Ośrodek

Kultury Sportu i Rekreacji

E-Mail

sekretariat@kisgniewkowo.pl

LOKALIZACJA

Dworcowa 5

88-140 Gniewkowo