Kategorie
News

Ostatnie dni spisu rolnego

Tylko do końca listopada trwa powszechny spis rolny. Jest to obowiązek każdego gospodarstwa rolniczego prowadzącego działalność gospodarczą (wliczamy więc tutaj osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej). Preferowana forma dokonania spisu to tzw. samospis internetowy, którego można dokonać logując się na stronie www.spisrolny.gov.pl. Można także dokonać samospisu poprzez infolinię spisu rolnego – […]