Kategorie
News

[News] Rusza Klub Łowców Skarbów

Zachęcamy dzieci i młodzież szkół podstawowych do zapisywania się do nowego Klubu Łowców Skarbów powstającego właśnie w naszym ośrodku. Klub prowadzony będzie przez pracowników MGOKSiR przez kilka godzin w okresie ranno-południowym, raz w tygodniu (sporadycznie w niedziele). Klub przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 11. roku życia. Celem klubu jest zapoznanie dzieci z ciekawą […]

Kategorie
Kultura News

Koza Kujawska na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została zamieszczona informacja o dokonaniu nowych wpisów do Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i rozpoczyna systemowe działania na rzecz promocji i upowszechniania wiedzy o niedocenianych dotychczas elementach naszej tożsamości. Niematerialne dziedzictwo kulturowe to tradycje i przekazy ustne, w […]