Kategorie
Relacja

[Relacja] Folklor w ich sercach. Sukces Gniewkowian i Wierzchosławiczanek

8 sierpnia 2021 roku, w inowrocławskich Solankach, odbył się X Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej oraz Jarmark Kujawski i Bukietów Zielnych.

Celem festiwalu było propagowanie wartości ludowych i poznawanie tradycji regionu, czemu sprzyjały stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oraz gminy i stowarzyszenia z okazji jarmarku. To właśnie tam można było podziwiać wyroby rękodzielnicze, a także skosztować wielu potraw, na czele z gęsiną. Wszystko to odbywało się przy dźwiękach muzyki ludowej, którą zapewniały zespoły biorące udział w festiwalu.

Do konkursu podczas X Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej przystąpiło 13 zespołów, w tym dwa z naszej gminy: Gniewkowianie oraz Wierzchosławiczanki. Po kilkugodzinnych wystąpieniach nastąpił czas na werdykt, według którego Wierzchosławiczanki otrzymały wyróżnienie, natomiast Gniewkowianie zajęli trzecie miejsce. Dodatkowo drobnymi upominkami zostali obdarzeni najmłodsi uczestnicy, z których największą grupę stanowili Gniewkowianie.

Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy. Jednym z patronów był Burmistrz Gniewkowa Adam Straszyński, a Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie był partnerem imprezy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Tekst: Kinga Sawicka
Zdjęcia: Kinga Sawicka

Kategorie
Kultura News

Koza Kujawska na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została zamieszczona informacja o dokonaniu nowych wpisów do Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i rozpoczyna systemowe działania na rzecz promocji i upowszechniania wiedzy o niedocenianych dotychczas elementach naszej tożsamości. Niematerialne dziedzictwo kulturowe to tradycje i przekazy ustne, w tym również język, sztuki widowiskowe, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne, a także wiedza i umiejętności, związane z rzemiosłem tradycyjnym.

Wśród nowych pozycji znalazło się chodzenie z kozą na Kujawach. Jest to zwyczaj obchodzenia domów na terenie Kujaw przez grupy przebierańców pod koniec karnawału (od Tłustego Czwartku do wtorku przed Popielcem). Jest to kontynuacja dawnych ludowych praktyk o charakterze magicznym, których celem było zapewnienie urodzaju. Wśród przebierańców dominują postaci zwierzęce: koza, bocian, koń, niedźwiedź, jak również ludzkie figury „obcych”: Żydzi, Cyganie, oraz różnie nazywane postaci dwoiste: „dziad na babie”, „żywy na umarłym”. W ramach obchodów zapustnych funkcjonuje również zabawa taneczna zwana podkoziołkiem. Kiedyś miała ona ważną rolę obrzędową (przede wszystkim o charakterze matrymonialnym), obecnie jest potańcówką kończącą okres karnawału. W przypadku niektórych grup zapustnych, nazwa „podkoziołek” przylgnęła również do zwyczaju obchodzenie domów lub stosowana jest zamiennie z nazwą „chodzenie z kozą”.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (https://www.gov.pl/web/kultura)

Przebierańcy z Przybranowa

(Fot. domena publiczna, Remik1977)

Koza Kujawska