[News] Pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy na 5 sposobów

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie uruchamia 5 sposobów na finansowe wsparcie uchodźców z Ukrainy. Jakie to sposoby?

Z aktualności na stronie internetowej MGOKSiR można wyczytać, że są to możliwości:

  1. wpłaty na oficjalną zrzutkę organizatora (www.zrzutka.pl/z/gniewkowo)
  2. bezpośredniej wpłaty gotówkowej w MGOKSiR
  3. bezpośredniej wpłaty kartą płatniczą w MGOKSiR
  4. bezpośredniej wpłaty kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie
  5. przelewu na rachunek MGOKSiR, PL 20 8185 0006 0200 2336 2000 0001

Przy tym ostatnim sposobie konieczny jest tytuł: Darowizna Ukraina.

Tekst: OK

Podobne wpisy: