[Polemika] Ile powinien zarabiać burmistrz?

[edytowany 17.11.2021]

Jednym z tematów, którym 17 listopada zajmie się Rada Miejska w Gniewkowie, będzie projekt uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gniewkowa.

Czy pensja naszego włodarza jest ustalana dowolnie? Otóż nie. Są określone kwoty ustalane przez nasz rząd w drodze ustawy i rozporządzenia i wynagrodzenie pracowników samorządowych i sprawujących stanowiska kierownicze w gminie są ściśle regulowane.

Rada Miejska w Gniewkowie, uchwałą II/15/2018, tydzień po zaprzysiężeniu Burmistrza Gniewkowa, zmieniła jego uposażenie – obniżyła – w stosunku do tego, co zarabiał poprzednik. Wówczas obowiązywała treść odpowiedniego rozporządzenia, które reguluje nie tylko kwoty wynagrodzeń prezydentów, burmistrzów, czy wójtów, ale wszystkich pracowników samorządowych.

W tym roku wprowadzono nowe zasady wynagradzania pracowników samorządowych, zarówno tych z wyboru, jak i z powołania, czy zatrudnionych na umowę o pracę. Rozporządzenie, które jest aktem wykonawczym do ustawy, ustala maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz zmniejsza wysokość dodatku specjalnego z 40% do 30%.

Ustawa wskazuje maksymalną i minimalną kwotę wynagrodzenia na stanowiskach, opierając się na mnożnikach kwoty bazowej. W przypadku wójta czy burmistrza, łączne wynagrodzenie, które obejmuje składniki: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, musi się zawierać w przedziale od 16 033,20 do 20 041,50 zł. Oznacza to tyle, że włodarz gminy nie może zarabiać mniej niż owe nieco ponad 16 tysięcy złotych, a dopiero do tego dolicza się tzw. stażowe.

Jak to wygląda w kontekście nowego proponowanego wynagrodzenia dla naszego burmistrza? Łączna kwota ww. składników to 17 420 zł (zasadnicze + funkcyjny + specjalny), czyli niecałe 1400 zł więcej, aniżeli ustawowe minimum (a 2600 zł mniej niż maksimum). Nawet gdyby ustalać wynagrodzenie dla włodarza popularnym „krakowskim targiem”, to obecnie proponujemy mu mniej, niż wówczas by dostał. Do tego oczywiście doliczany jest dodatek za wieloletnią pracę, w tym przypadku 20%, co daje kwotę 2050,00 zł. 

W kontekście podwyżki dla naszego burmistrza, warto przypomnieć, że np. w 2020 roku – zgodnie z oświadczeniem majątkowym – Burmistrz Adam Straszyński zarobił prawie 137 tysięcy złotych. Czy to dużo? Oceńcie sami – jego poprzednik (Adam Roszak) w 2017 roku zarobił prawie 165 tysięcy złotych. Niemniej, kwoty wynagrodzeń osób w samorządzie są regulowane ustawą o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniami do tej ustawy. 

Tak duża i konieczna z mocy prawa podwyżka dla naszego burmistrza głównie wynika ze znaczącego podwyższenia wskaźników oraz ustalenia maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 10 250 zł wobec wcześniej obowiązującego 4700 zł.

Zawsze temat zaglądania do cudzego portfela budzi wiele emocji, ale mamy nadzieję, że ten artykuł przyczyni się do lepszego zrozumienia istoty tematu. Zmiana wynagrodzenia Burmistrza Gniewkowa nie jest żadnym kaprysem włodarza, ale wynika z obowiązujących przepisów i pozostaje się do nich dostosować. Można oczywiście kruszyć kopie o owe 1400 zł, które wykracza poza ustawowe minimum.

Tekst: Paweł Mikuszewski

[edit:]

Art. 37. ust. 3. Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) [czyli 20 041,50zł]

Z kolei ust. 4. zawiera zapis: „Minimalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 1 pkt 1, nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach wydanych na podstawie ust. 1. Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 36 uprawnienia pracownika samorządowego ust. 3, także kwoty dodatku specjalnego”.

Popełniłem błąd przy wyznaczaniu granicznych kwot, który polegał na odniesieniu owych 80% gwarantowanych ustawą bezpośrednio do kwoty maksymalnej określonej w poprzednim przepisie, tymczasem właściwe jest odniesienie do kwoty maksymalnej określonej w rozporządzeniu.

Tym samym wyliczenia dla Burmistrza Gniewkowa wyglądają zgoła inaczej: minimalna kwota i maksymalna wynikają z rozporządzenia i kształtują się w przedziale 13 396 – 17 420 zł.

 Wszystkich potencjalnie wprowadzonych w błąd przepraszam.

Paweł Mikuszewski

Podobne wpisy: