[Relacja] Folklor w ich sercach. Sukces Gniewkowian i Wierzchosławiczanek

8 sierpnia 2021 roku, w inowrocławskich Solankach, odbył się X Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej oraz Jarmark Kujawski i Bukietów Zielnych.

Celem festiwalu było propagowanie wartości ludowych i poznawanie tradycji regionu, czemu sprzyjały stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oraz gminy i stowarzyszenia z okazji jarmarku. To właśnie tam można było podziwiać wyroby rękodzielnicze, a także skosztować wielu potraw, na czele z gęsiną. Wszystko to odbywało się przy dźwiękach muzyki ludowej, którą zapewniały zespoły biorące udział w festiwalu.

Do konkursu podczas X Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej przystąpiło 13 zespołów, w tym dwa z naszej gminy: Gniewkowianie oraz Wierzchosławiczanki. Po kilkugodzinnych wystąpieniach nastąpił czas na werdykt, według którego Wierzchosławiczanki otrzymały wyróżnienie, natomiast Gniewkowianie zajęli trzecie miejsce. Dodatkowo drobnymi upominkami zostali obdarzeni najmłodsi uczestnicy, z których największą grupę stanowili Gniewkowianie.

Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy. Jednym z patronów był Burmistrz Gniewkowa Adam Straszyński, a Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie był partnerem imprezy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Tekst: Kinga Sawicka
Zdjęcia: Kinga Sawicka

Podobne wpisy: