[Relacja] Historia na naszych oczach. Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gniewkowie

24 czerwca 2021 przechodzi do historii Gniewkowa jako dzień, w którym swoje pierwsze obrady odbyła pierwsza Młodzieżowa Rada Miejska działająca w gminie.

Radni-elekci, po wręczeniu im zaświadczeń i upominków, wysłuchali przemowy Burmistrza Gniewkowa Adama Straszyńskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Szymona Krzysztofiaka. Burmistrz podkreślał, że oto potrzeby młodych ludzi i ich głos zostaną uwzględnione; że ich uchwały, głosy i decyzje mogą przejść do realizacji i zostać ujęte w budżecie gminy. Mówił też „macie głos, który będzie głosem na dyskusjach w sesjach Rady Miejskiej”, „to historyczna chwila i piękny pomysł”. Na koniec Burmistrz życzył radnym-elektom dużo wytrwałości, dobrych relacji z Przewodniczącym Rady Miejskiej, ze Skarbnikiem, jak i z sobą.

Przewodniczący Rady Miejskiej przyłączył się do mnogości gratulacji. Podkreślił, że decyzja o utworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej była przyjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Wyraził nadzieję na to, że praca młodych radnych przełoży się na uchwały Rady Miejskiej i że to będzie „dobra współpraca”.

Porządek obrad zawierał 9 punktów, wśród których wyróżnijmy: ślubowanie radnych, wybory Komisji Skrutacyjnej oraz wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gniewkowie zgłosił się jeden kandydat, Patryk Wojciechowski, i wygrał wedle zasady bezwzględnej większości głosów wszystkich 15 młodych radnych-elektów. Od tej pory Patryk Wojciechowski prowadził obrady.

Wiceprzewodniczącym MRM w Gniewkowie został Manuel Pięta, po drugiej turze głosowania, w której też wygrał bezwzględną liczbą głosów. Nowo wybraną Sekretarz MRM została natomiast Nina Kubiak.

Wielkie gratulacje dla wszystkich młodych radnych-elektów. Chce się Wam życzyć wielu kolejnych sukcesów na Waszej drodze, równie sukcesywnej współpracy na linii z Radą Miejską oraz tego, aby wszystkie Wasze myśli i plany związane z funkcjonowaniem gminy stały się rzeczywistością i aby Wasze pomysły zostały przekute w realne działania na jej terenie.

Następna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gniewkowie odbędzie się w Urzędzie Miejskim na ul. 17 stycznia 11, 30 sierpnia 2021 o godz. 16:00.

Tekst: RN

Podobne wpisy: