Koza Kujawska na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Koza Kujawska

Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została zamieszczona informacja o dokonaniu nowych wpisów do Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i rozpoczyna systemowe działania na rzecz promocji i upowszechniania wiedzy o niedocenianych dotychczas elementach naszej tożsamości. Niematerialne dziedzictwo kulturowe to tradycje i przekazy ustne, w tym również język, sztuki widowiskowe, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne, a także wiedza i umiejętności, związane z rzemiosłem tradycyjnym.

Wśród nowych pozycji znalazło się chodzenie z kozą na Kujawach. Jest to zwyczaj obchodzenia domów na terenie Kujaw przez grupy przebierańców pod koniec karnawału (od Tłustego Czwartku do wtorku przed Popielcem). Jest to kontynuacja dawnych ludowych praktyk o charakterze magicznym, których celem było zapewnienie urodzaju. Wśród przebierańców dominują postaci zwierzęce: koza, bocian, koń, niedźwiedź, jak również ludzkie figury „obcych”: Żydzi, Cyganie, oraz różnie nazywane postaci dwoiste: „dziad na babie”, „żywy na umarłym”. W ramach obchodów zapustnych funkcjonuje również zabawa taneczna zwana podkoziołkiem. Kiedyś miała ona ważną rolę obrzędową (przede wszystkim o charakterze matrymonialnym), obecnie jest potańcówką kończącą okres karnawału. W przypadku niektórych grup zapustnych, nazwa „podkoziołek” przylgnęła również do zwyczaju obchodzenie domów lub stosowana jest zamiennie z nazwą „chodzenie z kozą”.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (https://www.gov.pl/web/kultura)

Przebierańcy z Przybranowa

(Fot. domena publiczna, Remik1977)

Koza Kujawska

Podobne wpisy: